Antagning.se

Host Informations

 • IP address: 164.40.179.193
 • Location: Sweden
 • Latitude: 59.3247
 • Longitude: 18.056
 • Timezone: Europe/Stockholm

Whois Informations

Cannot get whois informations of this domain!!!

Email address with antagning.se

Found 0 emails of this domain


Port Checking ...

See Web Sites Hosted on 164.40.179.193

Fetching Web Sites Hosted

Keyword Suggestion

Antagningen logga in
Antagning
Antagningen
Antagning-se
Antagningspo
Antagningsbesked
Antagningsenheten
Antagning da
Antagning ki
Antagning se
Antagning yh
Antagning kontakt
Antagning uppsala
Antagning statistics
Antagning logga in
Antagningen mina sidor
Antagning viktiga datum
Antagning lunds universitet

Site Inspections

Websites Listing

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Www.antagning.se Företagsekonomi I, 30 hp eller minst 15 hp slutförda kurser från företagsekonomi I. Engelska B/engelska 6, eller motsvarande. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) - om utbildningen.

Logga in - Antagning.se

Www.antagning.se När du är inloggad på Mina sidor kan du följa din anmälan hela vägen från att du skickar in den till att antagningsbeskedet kommer.

Antagning till sommarkurser

Antagning.se Du kan anmäla dig till 6 kurser. Du kan anmäla dig till max 6 sommarkurser. Om du sedan blir antagen kan du läsa max 23 hp under en sommar, vilket motsvaras av 3 kurser på vardera 7,5 hp.

Reservantagning och sen anmälan - Antagning.se - Anmälan ...

Www.antagning.se Dagen efter sista anmälningsdag har de flesta högskolor och universitet öppet för sen anmälan till vissa kurser och program. En del högskolor och universitet öppnar dock inte för sen anmälan förrän efter urval 1. Urval 1 sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer. Efter urval 1 dyker det alltså upp ytterligare några kurser ...

Sen anmälan - Antagning.se

Antagning.se Hur du skapar konto och gör en anmälan kan du läsa om i avsnittet Anmäl dig så här. Efter sista anmälningsdag har de flesta högskolor och universitet öppet för sen anmälan till vissa kurser och program. Men en del öppnar inte för sen anmälan förrän efter att det första antagningsbeskedet har publicerats. Då dyker det alltså ...

Räkna ut ditt meritvärde - Antagning.se

Www.antagning.se Om du vill ha hjälp med att räkna ut ditt meritvärde kan du använda vår räknare. Räknaren tar fram ett jämförelsetal, och när du sedan själv lägger till eventuella meritpoäng har du ditt meritvärde.

Platsfördelning och urval - Antagning.se

Www.antagning.se Platsfördelning och urval. När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar.

En annan väg - Antagning.se

Www.antagning.se Reell kompetens - en väg till högskolestudier. Du som hoppat av gymnasiet eller aldrig började, men kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier, har ändå möjlighet att söka till högskolan.

Områdesbehörigheter - Antagning.se

Www.antagning.se Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12. Områdesbehörigheterna här gäller för ämnesplaner i gymnasieskolan som infördes 1 juli 2011 (Gy11) och för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå som gäller från och med 1 juli 2012. I sammanställningen finns bara …

Komplettera för behörighet - Antagning.se

Www.antagning.se Komplettera för att höja ditt meritvärde. Om du saknar behörighet kan du läsa enstaka kurser på komvux, eller gå en folkhögskole­utbildning som ger behörighet. Vänd dig till komvux i den kommun där du är folkbokförd eller till Folkhögskolornas informationstjänst för mer information.

Andra antagningsbeskedet

Www.antagning.se Andra antagningsbeskedet. I det andra urvalet prövas du utifrån de svar som du lämnat tidigare. Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

NyA-webben - Antagning.se

Expert.antagning.se Välj ditt universitet eller högskola i listan. Du blir omdirigerad till valt universitets/högskolas egen webbplats för inloggning, efter lyckad inloggning kommer ...

Ansök om prövning av reell kompetens - Antagning.se

Antagning.se Gå sedan till universitetet eller högskolans webbplats och läs deras instruktion om ansökan av reell kompetens. Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens som finns länkad på den här sidan. Skriv ut blanketten så att du kan skriva din namnteckning på den och skanna sedan in den igen. Ladda upp blanketten tillsammans med alla ...

Meritpoängskompensation - Antagning.se

Www.antagning.se Här kan du se vad ditt meritvärde blir, när vi räknar med meritpoängskompensation.

Antagningsbesked och svar

Www.antagning.se Antagningsbesked och svar. Här hittar du alla de vanligaste frågorna som sökande ställer till oss om sin antagningsbesked och om att svara på dem.

Grundläggande behörighet - Antagning.se

Www.antagning.se För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker.

Studier på avancerad nivå - Antagning.se

Www.antagning.se För en kurs på avancerad nivå krävs att du har klarat en utbildning på grundnivå. Det finns inget generellt krav på examen för att få läsa kurser på avancerad nivå. Glöm inte att kolla upp vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för de kurser eller program du är intresserad av. Om de olika utbildningsnivåerna på Studera.nu.

För dig med utländsk kandidatexamen - Antagning.se

Www.antagning.se För dig som går sista året på din utbildning. Även om du inte har tagit din examen än, har du möjlighet att bli antagen till ett magisterprogram, om du studerar på sista året av en utbildning som leder till en utländsk kandidatexamen. Ofullständig dokumentation. Det är …

Så många poäng kan du tacka ja till - Antagning.se

Www.antagning.se Regler för svar. Om du blivit antagen till 45 högskolepoäng (hp) kan du stå som reserv till maximalt 165 hp. En termins heltidsstudier räknas alltså som 30 hp och halvtidsstudier som 15 hp. Utgångspunkten är att du kan läsa mer än heltid på en termin. Om du inte fått …

Särskild behörighet

Www.antagning.se Särskild behörighet. Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier, har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Akademiska poäng - Antagning.se

Www.antagning.se De allra flesta universitet och högskolor räknar bara med meriter som har avslutats till och med sista anmälningsdag. Kontakta universitetet eller högskolan om du vill veta mer om sista kompletteringsdag för akademiska meriter. Senast uppdaterad: 23 mars 2020. Innehåll. Akademiska poäng. Sista kompletteringsdag för akademiska meriter.

Urval och studieplatser - Antagning.se

Www.antagning.se Meritvärde för utbildningar på magister- och mastersnivå. Vilken chans har jag att få en plats? Det är ofta fler behöriga sökande än lediga platser. Då måste platserna fördelas genom ett urval. Platserna erbjuds baserat på ditt meritvärde. Efter urvalet kommer du antingen ha …

Särskild behörighet - Antagning.se

Www.antagning.se Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet. Vilka särskilda förkunskaper som krävs för respektive utbildning framgår av kursbeskrivningen på …

Site's Categories

Category
Social Sciences 65%
Education 25%
Science and Education 10%
Sites in same category:
 1. tarjomefa.com
 2. quoteinvestigator.com
 3. soapboxie.com
 4. jbc.org
 5. americanheritage.com
 6. inspiringquotes.us
 7. paraphrase-online.com
 8. zuciwang.com
 9. civil808.com
 10. nuso.org

    .com163.4K domains   

    .org63.9K domains   

    .net47.3K domains   

    .au6.2K domains   

    .ca10.1K domains   

    .edu8.1K domains   

    .eu4.6K domains   

    .us3.7K domains   

    .info7.5K domains   

    .ru30.7K domains   

    .gov3.1K domains   

    .pro2.1K domains   

    .club2.1K domains   

    .tk193 domains   

    Browser All